De 5 basisscholen die in Zeeuws-Vlaanderen deelnemen aan een proef met afvalscheiding op school hebben hun restafval met ongeveer de helft verminderd. Dat blijkt uit de eerste metingen van afvalinzamelaar Renewi die het afval op de 5 scholen ophaalt.

Basisscholen De Schakel in Vogelwaarde, Antoniusschool in Axel, De Steiger in Terneuzen, Meerstromenschool uit Groede en Molenbolwerk in IJzendijke scheiden vanaf januari hun papier, groente-, fruit- en tuin (gft), plastic en drankenkartons en het restafval. Voorheen kwam het afval van de scholen – met uitzondering van papier – in één verzamelcontainer terecht.

Vooral op de Meerstromenschool en Molenbolwerk zijn de resultaten spectaculair! Op de Meerstromenschool is de hoeveelheid restafval teruggedrongen van 293 kilo restafval per maand in de oude situatie naar 41 kilo restafval per maand in de nieuwe situatie. Bij de Molenbolwerk van 164 kilo naar 52 kilo.  

Renewi monitort de resultaten op de pilotscholen voortdurend. De oude situatie (nulmeting) was gebaseerd op het gemiddeld aantal kilo’s afval in de maanden oktober tot en met december 2018.

Wouter de Houck, Renewi Nederland B.V. Sales: ‘’De eerste resultaten van het project ‘Afval op school’ zijn prachtig. De hoeveelheid restafval is bijna met de helft afgenomen en dit wil zeggen dat er veel meer afval gescheiden wordt aangeleverd. Hierdoor kan Renewi zoveel mogelijk afval een tweede leven geven en/of opnieuw inzetten als grondstof. Samen met de Zeeuws Vlaamse scholen geven we waarde aan afval en zetten we ons in voor een wereld zonder afval. Afval bestaat niet!”

infographic 10 april 1

Over Afval op School

De 5 scholen doen mee aan het programma Afval op School. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Afval op school is een initiatief van Rijkswaterstaat Leefomgeving en is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [EFMZV]) en de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het programma wordt uitgevoerd door SME en Planterra.

Natuur&Zo ondersteunt en begeleidt de scholen in het traject. De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis vergoedden de afvalbakken in de klaslokalen.

 

Resultaten per school

09 04 infographic 2