De Daniëlschool is op de goede weg als het gaat om duurzaamheid. 12 jaar geleden heeft de school een flinke renovatie ondergaan waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt was. Zo zijn bijvoorbeeld 40 zonnepanelen geplaatst en is het gebouw goed geïsoleerd. Ook is 2 jaar geleden een verwarmingssysteem geïnstalleerd waarmee de thermostaat voor iedere ruimte afzonderlijk kan worden ingesteld. Anderhalf jaar geleden heeft Arend-Jan Majoor een presentatie voor alle kinderen op de school gehouden over afvalvrije scholen. Dit was het startsein voor een afvalvrije Daniëlschool!

Vermindering van restafval

De Daniëlschool vormt samen met 9 andere scholen de scholengemeenschap Educatis. De inzameling van het restafval voor de scholengemeenschap wordt gedaan door de afvalinzamelaar Remondis. Bij de Daniëlschool wordt het restafval verzameld in een grote (750 liter) kliko. Deze wordt 1 keer per maand opgehaald. Dat wil de school verminderen naar 1 keer per twee maanden. Hij werd in het verleden 1 maal per week opgehaald.

2019 03 15 de danielschool

Inzameling overige afvalstromen

Het oud papier wordt ingezameld in een aparte container door Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De school ontvangt hier een vergoeding van 120 euro per jaar voor. De andere afvalstromen, PMD en GFT, worden opgehaald met de reguliere ophaalrondes van de gemeente. De gemeentelijke afvalinzameling wordt verzorgd door Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De school heeft ook een inzamelbak voor batterijen en cartridges.

In de lokalen staan kleine bakken voor het inzamelen van papier, PMD, GFT en restafval. De bakken hebben allemaal aparte zakjes.

Voor het GFT-afval worden biologisch afbreekbare zakjes gebruikt en mogen daarom mee met het ingezamelde GFT. Het is belangrijk dat de zakjes op tijd worden weggebracht, anders lossen ze vanzelf op en dat levert gedoe op met de prullenbakken. De school denkt ook na over een alternatief voor die prullenbakken in de klaslokalen. De bakken gaan lastig open en zeker de kinderen hebben hier moeite mee. De school is nog bezig met het vinden van een juiste prullenbak.

Kleurkeuze afvalbakken

De huidige bakken zijn voorzien van stickers, welke zijn aangeleverd door “Stop Mijn Afval”. De kleuren van de stickers op de bakjes in de klas corresponderen met de grote verzamelbakken buiten. Dit maakt het voor iedereen duidelijk waar wat in moet. De schoolleiding is hier erg blij mee en geeft ook aandacht aan het belang van afval scheiden in de les.

Stimuleren water en 'maandag fruitdag'

De school is proactief bezig met het verminderen van afval, mede dankzij “maandag fruitdag”. Op deze dag geen koek en snoep in de pauzes, wat leidt tot minder verpakkingen. En het is natuurlijk ook erg gezond! De school stimuleert het drinken van water. Het liefst uit flessen met een drinktuitje, deze zorgen voor minder geknoei (vooral bij de kleuters).

bron: De Daniëlschool