De Lucas Galecop school heeft met 215 leerlingen grote thema’s als burgerschap, duurzaamheid en de veranderende arbeidsmarkt als basis voor het onderwijs van haar leerlingen. Het thema duurzaamheid zou daarbij worden ingevuld met het verminderen en scheiden van afval. En dat is gelukt! Vanuit haar eerdere ervaring in Benschop wist Rianne Spiegelenberg, directrice van Lucas Galecop, dat afval scheiden helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. 

Lucas GalecopDe kracht zit in de samenwerking

De school is blij met de afval verzamelbakken die ze van de gemeente Nieuwegein hebben gekregen, het ziet er mooi uit en is functioneel. De gemeente vindt het belangrijk dat scholen gefaciliteerd worden en dat kinderen leren over afvalscheiding en de waarde van afval. Wel is het de bedoeling dat de school er serieus mee aan de slag gaat, deelname is namelijk niet vrijblijvend. Als het toch niet blijkt te werken moeten de afvalbakken weer terug. Dit vraagt écht om commitment van de school wat medebepalend is voor het succes. Het team van leerkrachten voelt dat de kracht zit in samenwerking en de persoonlijke drive van alle betrokkenen. Dit zijn gemeente Nieuwegein, afvalinzamelaar RMN, de buurt rondom de school en BuitenWijs.

 ‘’Als we onze leerlingen vanaf groep 1 al bewust leren omgaan met afval, zullen ze eerder materiaal hergebruiken en tot slimme oplossingen komen voor een duurzame planeet" aldus Rianne Spiegelenberg.

Het team van leerkrachten heeft gemerkt dat de dagelijkse schoonmaak van de GFT-inzamelbakken nodig is. Als dit niet gebeurt, geeft dit op de centrale plekken wat problemen met fruitvliegjes en geur. Een alternatief zou composteren kunnen zijn. Voorlopig kiest de school hier nog niet voor, omdat de meningen daar nog over verschillen. Wel beschikt de school over een eigen moestuin, dit biedt mogelijk perspectieven voor de toekomt.

Met plezier afval opruimen

Na het educatieve project Plastic Soup begin september hebben drie leerlingen zich vrijwillig aangemeld om iedere vrijdag het schoolplein afvalvrij te maken. Ze komen iedere vrijdag met plezier de knijpers hiervoor ophalen. De knijpers zijn beschikbaar gesteld in bruikleen door de gemeente Nieuwegein. Het is een win-win situatie, de kinderen leren over afval en het schoolplein blijft mooi schoon. De school wordt gefaciliteerd (onder andere met materialen), wat het laagdrempelig maakt.

Goede communicatie

Hoewel het afvalvrije project in het begin voor sommige ouders wennen was, weet de school goed hoe ze moeten communiceren. De Lucas Galecop heeft dit opgelost door ouders te bereiken via de kinderen zelf. Zo is er samen met leerlingen een heel leuk filmpje gemaakt waarin verbeeld is hoe de afvalberg steeds kleiner wordt. 
Vanuit de gemeente is er subsidie gekomen die is gebruikt voor educatie over Plastic Soup en hervulbare drinkflessen. Het gebruik van deze flessen heeft een extra positief effect naast het verminderen van drinkpakjes. Zo drinken kinderen meer water en krijgen ze minder suiker binnen. 

De toekomst

De school ziet duidelijk dat het plastic afval op school aan het afnemen is, maar de ambities liggen hoog en graag zouden ze de hoeveelheid afval nog verder verminderen. Ook wil de school iets doen aan de doorzichtige afvalzakken aan de weg. Hier gaat namelijk het restafval in en dit komt het straatbeeld niet te goede. Verder is het plan van de school om straks aan te sluiten bij het omgekeerd inzamelen van de gemeente dat eraan komt.