De katholieke St. Jozefschool in Heeg voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan een duurzame omgeving en wil daarom leerlingen bewust laten omgaan met afval. Hiertoe heeft de school al meerdere maatregelen genomen. Wat opvalt is het sociale aspect dat bestaat bij alles wat de school doet: je doet het niet voor je zelf, maar voor elkaar.

Hergebruik

Jaarlijks doet de St. Jozefschool mee aan de Jozefmarkt. Dit is een rommelmarkt waarvan een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. Welk goed doel dit is, wordt mede door de leerlingenraad besloten. Een rommelmarkt is natuurlijk ook een goed middel om aandacht te besteden aan hergebruik, aangezien je een ander blij maakt met spullen die je zelf niet meer gebruikt.

Nascheiding

De afvalinzamelaar van de St. Jozefschool is NNRD uit Drachten. Door de school wordt restafval en plastic samen in een container verzameld. Deze container wordt één keer per week opgehaald en geleegd. Daarna vindt er een nascheiding plaats bij de verwerker. Hoe dit er aan toe gaat is bij veel leerlingen nog niet helemaal duidelijk. Daarom bestaat er nu het idee om met groep 7 en 8 langs te gaan bij de inzamelaar en verwerker zodat zij kunnen zien wat er met hun afval gebeurt.

Afvalstromen

Elke klas van de St. Jozefschool heeft een afvalbak voor groen, papier en overig. Ook staat er in iedere klas een Jekko. Dit is een kartonnen doos waar je kleine elektrische apparaten, batterijen en spaar- en ledlampen in kunt verzamelen. Het groenafval gaat in een kleinere afvalbak naar de moestuin waar het gebruikt wordt als compost en papier en karton wordt elke maand tegen een vergoeding opgehaald door de muziekvereniging. De Jekko kan ingeleverd worden bij de supermarkt.

De Toekomst

Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Zo ligt er in het nabijgelegen Heempark veel zwerfafval. De school is bereid om te helpen met opruimen en de leerlingen kwamen met het idee om afvalbakken te plaatsen. Voor een kleine school als de St. Jozefschool is het best veel gevraagd om, naast het onderwijs, mee te doen met verschillende initiatieven. De school kiest er daarom voor om niet alles te gelijk te doen, maar het een beetje te spreiden.
Een volgende stap waar de school nu over nadenkt is een samenwerking met de andere school waarmee het gebouw wordt gedeeld. Zo kunnen ze samen afvalcontracten afsluiten en gezamenlijk inkopen.