‘Duurzaam doen we samen’, dat is het thema waar De Windroos in Gorinchem dit jaar aandacht aan besteedt. Het jaar is verdeeld in verschillende themaweken en op dit moment staat afvalscheiding centraal. Sinds het najaar van 2017 is de school in gesprek gegaan met haar leerlingen over het milieu. De school wilde graag haar steentje bijdragen en de eerste stappen werden gezet in het scheiden van afval.

“Veel gebeurt nog onbewust, daar willen we actiever over nadenken en uitleggen waarom we dit doen” – Ronald Vossepoel, directeur.

Serieuze maatregelen

Aangezien afvalscheiding geld kost, werd het tijd voor serieuze maatregelen. Bestaande prullenbakken werden daarom omgedoopt tot restafvalbak of PMD afvalbak (plastic, blik en drinkpakken). In de aula staan zelfs op iedere tafel twee emmertjes om het afval gescheiden te verzamelen. In de lokalen wordt alleen restafval en papier ingezameld, aangezien dit hier het meeste voorkomt.
Ook de schoolkeuken helpt mee aan het verduurzamen van de school. Naast het aanbieden van gezonde snacks die goedkoper zijn dan de ongezonde, wordt hier het GFT afval apart verzameld.

Nadat het afval op school gescheiden wordt verzameld, gaat het PMD afval in een speciale ondergrondse container in de wijk. Waardlanden (de afvalinzamelaar van de school) is hiervan op de hoogte. GFT afval mag aan de overkant van de weg worden geplaatst. Dit is voor de school erg fijn, aangezien het niets extra’s kost.

Containers juist in het zicht

Waar containers bij veel scholen uit het zicht staan opgesteld, is juist het tegenovergestelde aan de gang bij De Windroos. De conciërge, Pepijn Saarloos, geeft aan dat ze een milieuparkje hebben opgezet waar alle containers staan: ‘het mag juist zichtbaar zijn!’ Op deze manier laat de school zien dat zij duurzaam bezig zijn en daarmee kunnen zij anderen inspireren.

milieupark

Aandacht erbij houden

De leerlingen van De Windroos komen uit de hele regio Gorinchem. Dit kan soms best lastig zijn, omdat in elke gemeente andere regels gelden over welk afval tot PMD afval behoort. Het is voor de leerlingen dus soms even schakelen, maar dit zorgt er wel voor dat zij blijven nadenken wanneer zij verpakkingen e.d. weggooien.

Recyclen

Naast afvalscheiding wil De Windroos graag meer aandacht voor hergebruik. Zo staan er rondom de school geen houten picknicktafels, maar tafels gemaakt van gerecycled plastic. De directeur en conciërge zijn van mening dat er nog veel winst te behalen valt. Bijvoorbeeld in het duurzaam inkopen samen met de andere scholen in de stichting.

picknicktafels

Bron: De Windroos zet afvalscheiding centraal