Uit ervaringen blijkt dat veel scholen er tegenaan lopen dat ze niet worden gezien als huishoudens en dus veel moeten betalen voor het gescheiden ophalen van afval. Dit is in de gemeente Noordoostpolder anders. Daar heeft de gemeenteraad namelijk eind 2017 besloten om de basisscholen van algemeen belang te verklaren. Daarmee worden basisscholen nu behandeld als huishoudens.

Dit betekent dat ze containers van 240 liter voor PMD/Plastic/GFT zoveel mogen aanvragen als ze willen. Afhankelijk van de grootte van de school krijgen ze 1, 2 of 3 containers voor restafval.
De school kiest vervolgens zelf uit twee mogelijkheden:

  1. Als de school samen met de leerlingen de schoolomgeving schoon houdt betaalt de gemeente het ophalen van het restafval.
  2. Als de school de openbare ruimte niet zelf schoon houdt, betalen zij ca € 280,- per jaar.

Binnen de gemeente is iedere school vrij om wel of niet mee te doen. Ze kunnen er ook voor kiezen het bestaande contract met de afvalinzamelaar te handhaven.

Wil je hier meer weten? Lees dan het raadsbesluit:

Download