Leerlingen van 5 basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen gaan hun afval scheiden op school. Op vrijdag 22 februari overhandigde wethouder Diana van Damme afvalbakken aan basisschool De Schakel in Vogelwaarde; voor elke groep zijn er vier afvalbakken. Daarmee ondersteunt de gemeente Hulst het project Afval op School van Rijkswaterstaat.

Vanaf dit schooljaar zijn vijf basisscholen uit Zeeuws-Vlaanderen gestart met het project Afval op School, een initiatief van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op en rondom school. Doel is dat kinderen bewuster worden van het afvalprobleem en dat zij uiteindelijk minder afval produceren en weggooien. De vijf basisscholen hebben zich vorig jaar na een oproep aangemeld voor dit project.

Contracten

Natuur&Zo, natuur- en milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen, is één van de uitvoeringspartners en geeft de scholen ondersteuning en begeleiding. De scholen hebben met afvalinzamelaar Renewi de contracten voor de afvalinzameling aangepast. Dit maakt het mogelijk dat de scholen nu drie of vier afvalstromen kunnen scheiden. Basisschool De Schakel heeft er voor gekozen om vier afvalstromen te scheiden: papier, restafval, gft en plastic.

De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis ondersteunen de scholen bij dit initiatief en vergoeden de afvalbakken voor de scholen. Wethouder Diana van Damme gaf vrijdag 22 februari de aftrap en overhandigde deze aan de kinderen van De Schakel. Na de overhandiging ging ze in gesprek met de kinderen van de bovenbouw over het nut van scheiden van afval én het voorkomen van zwerfafval.

Reduceren

De volgende stap in het project is het afval van de scholen reduceren tot een minimum. Daarvoor is een nulmeting gedaan door Renewi. Gedurende het schooljaar monitort Renewi de afvalstromen van de school. Aan het eind van het project wordt gekeken of de school inderdaad minder afval produceert. De andere scholen die meedoen aan het project zijn: Sint Antoniusschool (Axel), De Steiger (Terneuzen), Molenbolwerk (IJzendijke) en de Meerstromenschool (Groede). Het project loopt tot juni dit jaar.