Volgens de VVD moet er meer aandacht komen voor afvalscheiding in Amersfoortse klaslokalen. Ook vindt de VVD het jammer dat het vaak nog niet lukt om afval gescheiden op te halen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari diende de partij een motie in over het scheiden van afval op scholen.

Veel actuele thema’s voor een school

Harko Boswijk is rector van scholengemeenschap 't Atrium in Amersfoort en vindt ook dat er in de klas weinig wordt gedaan met afval scheiden. De wil is er wat hem betreft wel, maar er zijn veel actuele thema's waar een school op in kan spelen. "Natuurlijk hebben we een maatschappelijke opdracht maar je moet ook keuzes maken."

Hoge kosten voor gescheiden ophalen

Wanneer het afval op school gescheiden wordt verzamelt, is het natuurlijk wel de bedoeling dat het ook gescheiden wordt opgehaald. Dit gaat helaas nog niet zo makkelijk aangezien het afval wat scholen en bedrijven produceren niet valt onder ‘huishoudelijk afval’. Dat wil zeggen dat het afval wordt opgehaald door commerciële bedrijven en dat het voor de scholen meer geld kost wanneer het afval gescheiden wordt opgehaald.

VVD wil zoeken naar oplossingen

De VVD wil dat de gemeente onderzoekt wat er voor nodig is om te zorgen dat ook het afval van scholen gescheiden wordt opgehaald. Volgens de afvalstoffenverordening van de gemeente mag afvalinzamelaar ROVA namelijk alleen het huishoudelijk afval ophalen. Afval van scholen en bedrijven hoort daar tot nu toe niet bij.

 

Bron: RTV Utrecht