Maandag 21 januari hebben de kinderen van basisschool De Schelp meer dan tweeduizend stuks zwerfafval ingezameld in de Patrimoniumbuurt. De schoonmaakactie was onderdeel van de speciale educatiedag over plastic soep en afvalscheiding. Het project is een initiatief van de gemeente Haarlem en biedt workshops en lessen die worden verzorgd door Let’s Do it Kids.

Onder het motto: ''geen plastic soep op onze stoep' vulden de leerlingen van De Schelp talloze afvalzakken met zwerfafval. Dat er zoveel zou worden opgehaald verbaasde zowel docenten als ouders. Niet alleen de kinderen waren enthousiast over het afvalproject. Ook het bestuur van de wijkraad Patrimoniumbuurt gaf aan erg blij te zijn met de actie.

Sjaak Veeken van project Let’s Do It Kids: “Met dit project willen wij een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen jong leren dat je afval kunt recyclen. Dit bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Het is geweldig dat de gemeente Haarlem duurzame initiatieven van scholen zoals De Schelp ondersteunt.”

SO/VSO De Schelp is altijd actief betrokken bij de schoolomgeving en doet regelmatig mee aan buurtinitiatieven. De school streeft ernaar minder afval te produceren.

 Lets do it kids 4Lets do it kids 3