“Alles gaat toch op één hoop”, “wat ik met een klein beetje afval doe, maakt toch niet uit”, “gescheiden inzamelen is juist slechter voor het milieu”, “afvalscheiding is geldverspilling” en “nascheiding lost alles op”. Hoor jij ze ook wel eens, die mythes over afval? Om helderheid hierover te creëren, heeft Rijkswaterstaat een serie flyers ontwikkeld met de zin van afvalscheiding en de onzin die je wel eens hoort.

Door het jaar heen gooi je thuis veel meer weg dan je misschien door hebt. Gemiddeld gooien we bijna 500 kilogram per persoon per jaar weg! Je maakt zeker een verschil door afval te scheiden. Al het afval dat je gescheiden inlevert en door de gemeente wordt opgehaald, blijft gescheiden.

Afval scheiden levert grondstoffen op die gerecycled kunnen worden en dat is goed voor het milieu. Het (voor)scheiden van afval is cruciaal om recycling zo hoogwaardig mogelijk te maken. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en- verwerking.

Dankzij technologische ontwikkelingen is het wel mogelijk om plastic, metalen en drankkartons (PMD) door middel van nascheiding uit het restafval te halen en te sorteren in de verschillende soorten materialen. Maar voorscheiding van PMD levert wel schonere en dus beter te recyclen materialen op dan nascheiding.

Benieuwd naar de flyers over de zin van afvalscheiding? Klik hier.