Is een apart afvalbeleid nodig? En waarom moet ik dat als directeur maken, dat doet het bestuur toch? Wanneer het over een beleid gaat, klinkt het al vaak groots en zwaar. Maar dat hoeft niet zo te zijn! Een beleid is simpelweg een plan waarin een doel staat omschreven en de manier waarop je dit doel wilt bereiken. Door als school een afvalbeleid op te stellen maak je jullie uitdaging inzichtelijk, verdeel je taken en kan je vooruitgang zien. Om je te helpen heeft Afval op School een checklist ontwikkeld waarmee je gemakkelijk en snel een afvalbeleid kunt opstellen. 

De checklist

Veel scholen willen wel wat aan afval doen, maar vinden het lastig om te bepalen waar ze moeten beginnen. Ook kan het zijn dat er al projecten worden uitgevoerd, maar het niet duidelijk is of deze projecten voldoende zijn om het uiteindelijke doel te bereiken. Door een afvalbeleid te maken maak je duidelijk wat jullie ambitie is en hoe je dit gaat aanpakken. Een soort plan van aanpak dus. Met de checklist van Afval op School kun je een afvalbeleid opstellen in minder dan één uur!

De checklist is opgebouwd uit zes hoofdvragen:

  • Wat is er al?
  • Wat wil je als school aanpakken?
  • Wat is jullie ambitie?
  • Hoe worden leerlingen betrokken?
  • Wat gaan jullie doen?
  • Hoe borgen jullie het?

Onder de hoofdvragen staan stellingen waar je aan kan denken voor het beantwoorden van die vraag.

Tip: houd het kort en laagdrempelig. Het hoeft niet meer dan 1 of 2 A4’tjes lang te zijn!

Het afvalcontract

Het eerste onderdeel van de checklist gaat over ‘wat er al is’. Om dit goed in te vullen is het handig om het afvalcontract te bekijken. Met behulp van dit afvalcontract kan je veel leren over hoe het nu gaat en zie je misschien ook wel mogelijkheden om geld te besparen. 

In het afvalcontract is namelijk vaak vastgelegd hoe vaak de containers geleegd worden. Soms komt dit niet meer overeen met de huidige afvalsituatie. De containers worden misschien te weinig geleegd en zijn dus altijd overvol, of worden juist te vaak geleegd waardoor de ophalers voor halve containers komen en je dus onnodig veel betaalt (je betaalt per leging). Dit alles kan komen doordat een school gegroeid of juist gekrompen is, omdat er aan afvalpreventie gedaan wordt of juist opruimacties in de buurt plaatsvinden waarvan de opbrengst wordt toegevoegd aan de containers.

Besparen

Het goed bekijken en eventueel aanpassen van het afvalcontract kan leiden tot een flinke besparing, omdat er minder vaak geleegd hoeft te worden. Ook kan dit leiden tot de realisatie dat afvalpreventie hard nodig is, omdat de hoeveelheid afval onnodig groeit.

Hieronder het voorbeeld van basisschool De Paradijsvogel in Den Haag, waarin je kunt zien dat zij in één jaar ruim € 4.500,- hebben bespaard!

Overzicht kostenstroom Paradijsvogel

Is het niet mogelijk om jullie afvalcontact in te zien? Geen probleem. Je kunt de checklist ook verder invullen zonder het contract. Borging, ambitie en het betrekken van de leerlingen ligt vaak namelijk niet bij de persoon die het afvalcontract ondertekent. Dus ook zonder inzicht in het afvalcontract helpt de checklist om inzichtelijk te maken waar nog winst te behalen valt.

Hoeveel tijd kost het mij?

Het invullen van de checklist en daarmee het samenstellen van een eenvoudig afvalbeleid voor op jouw school kost ca 20 minuten. Als je aanvullend het afvalcontract en de werkelijke kosten bij het bestuur moet opvragen, dan kost dat wat meer tijd. Gebruik de checklist zoals je wilt, want het is een hulpmiddel en geen verplichting.

Aan de slag!

Na het maken van het beleid is het tijd om aan de slag te gaan! Om je hierbij te helpen heeft Afval op School een stappenplan opgesteld. Hierin staan voor verschillende fases acties en tips omschreven. Bijvoorbeeld voor de inzicht fase: ‘Breng in kaart waar in school er afval vrij komt.’  Ook de onderwerpen ambitie & strategie, programma’s & projecten, borging & continuïteit en uitvoeringsplannen vind je daarin terug.

Over Afval op School

De checklist is opgesteld als onderdeel van het project Afval op School. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Afval op School biedt scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.