Wil je als medewerker huisvesting en facilitair voor scholen een stap zetten naar gescheiden afvalinzameling en duurzame afvalverwerking? Kom dan op 18 juni 2019 naar de inspiratieochtend ’Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’ aan de Croeselaan 15 in Utrecht.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden zie je wat de mogelijkheden zijn van duurzame aanbestedingen van gescheiden afval en welke invloed je kunt uitoefenen in deze trajecten. Je krijgt inzicht in de theorie van circulair inkopen en welke impact dit heeft op de inzameling van afval en exploitatie van jouw school.

Je gaat hierover in gesprek met collega’s en experts. Wat zijn jouw vragen en heb je oplossingen die je wilt delen? Je gaat naar huis met meer inzicht, contacten en inspiratie om invulling te geven aan duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor jouw school!

Organisatie

Het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector), waaronder ook het onderwijs, om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

Informatie en aanmelden

Datum: Dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 09.00-12.30 uur (inclusief lunch)
Locatie: Croeselaan 15, Utrecht
Informatie over het programma
Aanmelden inspiratieochtend (sluit op 10 juni)

 

Bron: Inspiratieochtend ‘Duurzame afvalverwerking en circulaire inkoop voor scholen’