Het is mooi om te zien dat gemeenten, scholen en afvalinzamelaars zich verenigen om samen aan de slag te gaan met afvalscheiding en preventie. Zo ook in de gemeente Haarlemmermeer. Daar hebben negen scholen, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden hun krachten gebundeld en een recycle-educatieprogramma opgezet.

Met het programma leren kinderen dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.
11 juni is de Bosrank in Hoofddorp gestart met het programma. Alle leerlingen en docenten gaan vanaf dat moment hun afval scheiden. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren afval te scheiden, het is een onmisbaar onderdeel van het verduurzamen van onze school. De kinderen zijn heel gemotiveerd: een schone, groene omgeving staat bij onze Leerlingenraad hoog op de actielijst,” aldus een trotse directrice Susanne Pedersen.

Bron