Rijkswaterstaat heeft twee kennisdossiers gepubliceerd over educatie, gedrag en communicatie bij afval op school. Hierbij is gebruik gemaakt van onderdelen van ons programma Afval op School, maar ook andere inzichten, hulpmiddelen en voorbeelden worden genoemd. Een aanader om extra inspiratie en kennis op te doen! Er zijn twee kennisdossiers: één over gedrag & communicatie en één over het aanpakken van afval op school. 

Je vindt beide kennisdossiers op de website van Rijkswaterstaat