OBS De Piramide in Andijk en de Gerardus Majellaschool in Onderdijk zijn als eerste scholen in de gemeente Medemblik begonnen met het scheiden van afval. Zij kunnen voortaan plastic, blik en drinkpakken, gft en papier in de school scheiden. Wethouder Dirk Kuipers was bij de start van de introductiedag op De Piramide aanwezig. Samen met de kinderen bood hij de eerste bakken aan bij de vuilniswagen.

Medemblik afval scheiden

De school laat het afval ophalen door HVC. Dit is mogelijk doordat de gemeente de afvalstoffenverordening heeft aangepast en het afval niet langer wordt gezien als bedrijfsafval. Door op school het afval goed te scheiden, leren kinderen van jongs af aan hoe het werkt en wat de positieve gevolgen hiervan zijn. Dit zorgt voor een betere afvalscheiding in de gemeente nu en in de toekomst. Meer waardevolle grondstoffen blijven zo behouden en kunnen worden gerecycled.

Extra stimulans

Met de aanpassing in de verordening kan het afval vanuit basisscholen worden opgehaald in de reguliere huishoudelijke route voor gft-, papier-, rest- en plastic, blik en drinkpakken. De kosten voor de school zijn hierdoor lager. ‘Het scheiden van afval op scholen is een extra stimulans om te komen tot minder restafval. Door afval zoveel mogelijk apart in te zamelen, kan er zoveel mogelijk worden hergebruikt. De scholen dragen eraan bij dat scheiden van afval een gewoonte wordt. Jong geleerd is oud gedaan’, aldus Dirk Kuipers.

 

Bron: Samen afval scheiden op school