Het maken van afvalbeleid valt soms tussen wal en schip, ofwel tussen bestuur en directeur. Het maken van afvalbeleid hoeft niet extreem veel tijd in beslag te nemen. Afvalbeleid is opstellen van ambities en bijbehorende doelen en een plan van aanpak hoe die doelen bereikt gaan worden. Programma 'Afval op School' heeft op basis van bevindingen uit het programma een checklist opgesteld voor het maken van afvalbeleid. 

Checklist afvalbeleid

De checklist afvalbeleid deelt het maken van afvalbeleid op in 6 hoofdvragen:

  • Wat is er al?
  • Wat wil je als school aanpakken?
  • Wat is jullie ambitie?
  • Hoe worden leerlingen betrokken?
  • Wat gaan jullie doen?
  • Hoe borgen jullie het?

Bij deze hoofdvragen staan stellingen waar je uit kunt kiezen, of op basis waarvan je een eigen stelling kan opschrijven. Uiteindelijk past het afvalbeleid dan op één of twee A4tjes. De checklist kan ook een goede basis zijn om het afvalcontract eens onder de loep te nemen of in gesprek te gaan met het schoolbestuur / afvalinzamelaar. 

Download Checklist Afvalbeleid