Er bestaan veel verschillende educatiematerialen over (zwerf)afval en afvalpreventie. Om je te helpen bij een snelle en goede keuze, hebben we een selectie gemaakt van 'Afvaltopproducten'. Aan de hand van een aantal criteria hebben we lesmaterialen beoordeeld op onder andere objectiviteit, actieve werkvormen en kennisvergroting. Wil je direct een overzicht van de Afvaltopproducten voor een bepaalde doelgroep? Kijk dan hieronder en kies dan het onderwijstype. 

De Afvaltopproducten is een lijst in beweging: lesmaterialen zullen we blijven beoordelen aan de hand van de criteria, waardoor er nieuwe materialen bij kunnen komen. Houd deze pagina dus goed in de gaten als je op de hoogte wilt blijven van topproducten over afvaleducatie!

Bekijk hier de Criteria Topproducten educatiemateriaal (zwerf)afval

Kies onderwijstype:

Aan de slag met afval

Onderwerp: Zwerfafval en recycling

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Waarom topper? Modern en gevarieerd lespakket. Organisatie is duidelijk, docent kan kiezen tussen actieve of informatieve lessen. Laagdrempelige opdrachten met weinig voorbereidingstijd. Zeer geschikt om kleine, praktische en concrete dingen te doen rond zwerfafval. Er zou iets meer aandacht kunnen zijn voor concepten zodat de leerlingen meer kennis verkrijgen. 

Afval, zoek het uit!

Onderwerp: Afval scheiden

Doelgroep: Groep 4 t/m 8

Waarom topper? Enthousiasmerend en vernieuwend lesmateriaal. Goede link met natuur en kringloop. De leerlingen leren door te doen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan evalueren en reflecteren en staan er goede vragen in die de leerkracht kan stellen. Het concentreert zich vooral op afvalscheiding, het zou nog beter zijn als er wat meer aandacht besteed werd aan afvalpreventie.

Plastic soep = linke soep

Onderwerp: Plasticsoep en vermindering van plasticsoep

Doelgroep: vmbo

Waarom topper? Het educatieve materiaal is landelijk beschikbaar, nog wel zelf de leskist samenstellen. In 4 lessen, waarvan 1 intensief moet worden begeleid, krijgen leerlingen in korte tijd veel inzicht in de materie en de ernst ervan.

Zwervend afval, wanneer vind ik het erg?

Onderwerp: Zwerfafval en afvalvermindering

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Waarom topper? Nodigt leerlingen uit om te filosoferen over het onderwerp en eigen mening te vormen. Kan schoolbreed worden ingezet. Eenvoudig uitvoerbaar. Het zou nog iets meer op actie ondernemen kunnen focussen.

Watt ’n zooi

Onderwerp: Afval scheiden en -verwerking en -vermindering en hergebruik

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Waarom topper? Het is laagdrempelig en eenvoudig toe te passen.

Ikcirculeer, levende lessen voor een circulaire economie

Onderwerp: Hergebruik, recycling, plastic soep

Doelgroep: vmbo

Waarom topper? Het enige complete aanbod voor VMBO over duurzaamheid (voor zover bekend), met daarbinnen ook aandacht voor afval/afvalverwerking en -vermindering. Moderne vormgeving, actuele onderwerpen. Met filmpjes waarin leerlingen actief figureren. Digitale beschikbaarheid kan beter, daar wordt aan gewerkt. Op dit moment ligt focus op het leveren van maatwerk, met professionele begeleiding.

Verkrijgbaarheid: Digitaal, alleen met inlogcode van scholen die begeleid worden of door inlogcode te kopen. De papieren versie is gratis aan te vragen.

Aan de slag met plasticsoep!

Onderwerp: Plasticsoep en verminderen van plastic gebruik

Doelgroep: Groep 4 t/m 8

Waarom topper? Actueel onderwerp. Biedt in kort tijdsbestek veel informatie op lichtvoetige manier. Afwisselend en actief, zelf aan de slag. Eye-opener. Mogelijkheid om aanvullen een gastles te bestellen.

De Klieners

Onderwerp: (Zwerf)afval, afval scheiden en -verminderen, afval verwerking

Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Waarom topper? Compleet lesaanbod met aandacht voor waardenvorming en handelingsperspectief. Bevat filmpjes, quizjes, liedteksten, verwijzingen naar websites. Voor scholen in Den Haag zijn binnen dit project leskisten en een afvalbakfiets beschikbaar. Dit versterkt het project uiteraard. Maar ook zonder dit alles is het educatief materiaal goed bruikbaar in andere gemeenten.

Zwerfafval, weg ermee!

Onderwerp: Zwerfafval en afvalpreventie

Doelgroep: Groep 7 en 8

Waarom topper? Leuk lesmateriaal met relevante onderwerpen en inspiratie. De leerlingen leren keuzes maken en de focus ligt op hoe ze zelf ook actie kunnen ondernemen.

Afvalluh!

Onderwerp: Afval scheiden, verminderen en verwerken

Doelgroep: Groep 7 en 8

Waarom topper? De opdrachten zijn uitdagend en zetten aan tot nadenken. Het lespakket moet worden geactualiseerd (verouderde info over afvalscheiding) en de vormgeving moderniseren en foto’s vernieuwen (producten zonder reclame). Zeker na een vernieuwingsslag een goed lespakket.

Aan de slag met afval

Onderwerp: Zwerfafval en recycling

Doelgroep: Onderbouw havo/vwo

Waarom topper? Dit is het enige lesmateriaal over deze onderwerpen dat én gemakkelijk voor iedereen toegankelijk is én alle doelgroepen bedient. Het is modern van opzet, concreet, praktisch bruikbaar. Het biedt aandacht aan bewustwording, tevens concrete mogelijkheden om zelf dingen te doen. Hoewel het materiaal misschien niet heel diep graaft, is het zo toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken dat het door leerkrachten hoog wordt gewaardeerd.

Expeditie Zwerfafval

Onderwerp: Zwerfafval en plastic soep

Doelgroep: Groep 3 t/m 8

Waarom topper? Dit educatiemateriaal bestaat uit maatwerk met onder andere gastlessen en een begeleide opruimdag. Het is ontwikkeld vanuit grote praktijkervaring en bewustwording eigen gedrag staat centraal.

Plastic soep = linke soep

Onderwerp: Plasticsoep en vermindering van plasticsoep

Doelgroep: Groep 8

Waarom topper? Het educatieve materiaal is landelijk beschikbaar, nog wel zelf de leskist samenstellen. In 4 lessen, waarvan 1 intensief moet worden begeleid, krijgen leerlingen in korte tijd veel inzicht in de materie en de ernst ervan.

Aan de slag met afval

Onderwerp: Zwerfafval en recycling

Doelgroep: Onderbouw vmbo

Waarom topper? Dit is het enige lesmateriaal over deze onderwerpen dat én gemakkelijk voor iedereen toegankelijk is én alle doelgroepen bedient. Het is modern van opzet, concreet, praktisch bruikbaar. Het biedt aandacht aan bewustwording, tevens concrete mogelijkheden om zelf dingen te doen. Hoewel het materiaal misschien niet heel diep graaft, is het zo toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken dat het door leerkrachten hoog wordt gewaardeerd.

Expeditie Zwerfafval

Onderwerp: Zwerfafval en plastic soep

Doelgroep: Havo en vwo jaar 3 en 4

Waarom topper? Dit educatiemateriaal bestaat uit maatwerk met onder andere gastlessen en een begeleide opruimdag. Het is ontwikkeld vanuit grote praktijkervaring en bewustwording eigen gedrag staat centraal. De leerlingen mogen echt onderzoek en veldwerk doen, waarbij ze opdrachten voor echte opdrachtgevers uitvoeren (o.a. RWS, Waterschap).