Om je te helpen bij het scheiden en voorkomen van afval op school publiceren we diverse onderzoeken en kennisdossiers. Kies één van de onderdelen voor meer informatie.

Resultaten uit het programma

In het tweejarig programma 'Afval op School' zijn 140 scholen begeleid op de thema's afvalscheiding en afvaleducatie. Uit het project komen patronen en knelpunten te voorschijn waar op verschillende scholen verschillend mee om gegaan is. De kennis uit het project wordt op verschillende manieren gebundeld in kennisdossiers, factsheet, rapportage's en artikelen. De kennisdossiers en factsheets vind je hier. De artikelen worden regelmatig geplaatst op de site onder nieuws en inspiratie, en het uiteindelijke onderzoeksrapport zal in najaar 2019 op deze pagina verschijnen. 

Externe onderzoeken

Er zijn meerdere externe partijen die ook onderzoek hebben gedaan naar afval op scholen. Dit onderzoek varieert van onderzoek naar geschikt lesmateriaal en afvalmythes tot geschikte afvalscheidingsstations en opschalingsmogelijkheden. Alle onderzoeken die als bronmateriaal zijn gebruikt voor programma 'Afval op School' vind je hier.