Het tweejarig programma 'Afval op School' heeft veel informatie opgeleverd over het stimuleren van afvaleducatie en afvalscheiding op scholen in Nederland. De kennis uit het programma wordt op diverse manieren gebundeld om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Kennisdossiers zijn langer dan factsheets. Er zullen steeds meer kennisdossiers en factsheets op deze pagina verschijnen. 

 

Kennisdossiers

Kennisdossier 1 'Waarom afvalscheiding' vat kort en krachtig samen wat de zin en onzin is van afvalscheiding en afvalpreventie, hoe je recycling en zwerfafval kan behandelen en hoe je afvalscheiding en afvalpreventie op scholen kan toepassen. 

Download Kennisdossier 'Waarom afvalscheiding'  

Kennisdossier 2 'GFT-afval op school, wat kun je ermee?' geeft vijf opties voor het verwerken van gescheiden ingezameld GFT-afval op school. Tevens geeft het kennisdossier informatie over waar GFT-afval uit bestaat, waar je op moet letten om te zorgen dat GFT-afval geen stank of vliegjes overlast gaat geven binnen jullie school, en verschillende mogelijkheden voor het gescheiden ophalen van GFT-afval door de gemeente / afvalinzamelaar.

Download Kennisdossier 'GFT-afval op school'