In september 2017 is het tweejarig programma Afval op School gestart. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen. Afval op School wordt onder leiding van SME uitgevoerd. 

Waarom Afval op School?

Zwerfafval vormt op land en in zee een groot probleem en de grondstoffen waar veel producten van zijn gemaakt, kunnen nog niet worden hergebruikt. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. In de (nabije) toekomst zijn er grote uitdagingen om toe te werken naar een circulaire, afvalvrije toekomst. Afval op School is gestart om de jonge generatie voor te bereiden op die toekomst.

Wil je een bijdrage leveren?

We zijn op zoek naar gemeenten, lokale NME centra, afvalverwerkingsbedrijven en aanbieders die willen ondersteunen bij:

  • Het voor elkaar krijgen van afvaleducatie of afvalpreventie op scholen.
  • De begeleiding van scholen.
  • Het aanbieden van relevant lesmateriaal.

Neem contact op